^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

Екип ДГ 78


ДИРЕКТОР
      Цветана Стаменова

УЧИТЕЛИ
  1. Радка Гълъбова - главен учител
  2. Миглена Тодорова - старши учител

  3. Мариана Ангелкова - старши учител

  4. Антоанета Мудова - старши учител

  5. Ивета Градинарова - старши учител

  6. Искра Петкова - старши учител
  7. Мария Стоянова - учител
  8. Йорданка Костадинова - учител
  9. Елена Михайлова - учител
10. Невена Кацева – учител
11. Иванка Делчева - учител
12. Михаела Билчова - учител


УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА
     Теодора Симеонова - старши учител

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ - градина

  1. Боряна Цановска
  2. Спаска Божилова
  3. Николина Пенкова
  4. Катя Вучкова
  5. Венера Петрова
  6. Цеца Гергова

  7. Деляна Дамянова

       

ПЕДАГОГ В ЯСЛА

      Габриела Колева

 

  МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - кабинет

  1. Таня Тричкова

  2. Камелия Николова  


МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - ясла
  1.  Добринка Павлова

  2.  Даниела Миткова

  3.  Жанет Рангелова
  4.  Камелия Николова

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ - ясла

  1.  Виолетка Симеонова
  2.  Любомира Абаджиева
  3.  Ана Тропанкова

 

ЧИСТАЧ ОБЩИ ПОМЕЩЕНИЯ

       1.  Ани Енева

   2.  Харизанка Миланова 

    

      СЧЕТОВОДИТЕЛ

      Камелия Петрова

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
      Ина Стоянска-Владова

КАСИЕР-ДОМАКИН
      Петранка Донева

ПЕРСОНАЛ В КУХНЯ
  1. Мариана Ненова – готвач
  2. Цветанка Драганова – помощник готвач
  3. Харизанка Миланова – работник в кухня

ОБЩ РАБОТНИК
      Радан Петков

ОХРАНА
      фирма "Вадим"