^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

Екип ДГ 78


ДИРЕКТОР
      Весела Иванова

УЧИТЕЛИ:
  1. Радка Гълъбова - главен учител
  2. Миглена Тодорова - старши учител

  3. Мариана Ангелкова - старши учител

  4. Антоанета Мудова - старши учител

  5. Ивета Градинарова - старши учител

  6. Искра Петкова - старши учител
  7. Мария Стоянова - учител
  8. Детелина Александрова - учител

  9. Наташа Нешкова - старши учител
10. Полина Вълкова - учител
11. Десислава Куновска - учител

12. Атанаска Петелкова - учител

13. Шенай Шаибова - учител

14. Йоана Иванова - Томчева - учител

 

 

УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА 

     Мариана Николова - старши учител

 

ПЕДАГОГ В ЯСЛА

               Михаела Билчова - учител

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ - градина:

  1. Боряна Цановска
  2. Спаска Божилова
  3. Катя Вучкова

  4. Илиана Брусарска
  5. Цеца Гергова

  6. Галиа Спирова

  

 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ - кабинет

      Камелия Николова 

 

 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - ясла:

  1.  Добринка Павлова

  2.  Жанет Рангелова

  3.  Камелия Николова
  4.  Даниела Миткова

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ - ясла

  1.  Ана Тропанкова

  2.  Любомира Абаджиева
  3.  Здавка Цветкова

  4.  Даниела Флорова

 

  ЧИСТАЧ ОБЩИ ПОМЕЩЕНИЯ

       1. Харизанка Миланова 

    

      СЧЕТОВОДИТЕЛ

      Камелия Петрова

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
      Ина Стоянска-Владова

КАСИЕР-ДОМАКИН
      Петранка Донева

ПЕРСОНАЛ В КУХНЯ:
  1. Мариана Ненова – готвач
  2. Милена Дишовска – помощник готвач
  3. Здравка Цветанова

  

ОБЩ РАБОТНИК
      Радан Петков

ОХРАНА
      фирма "Вадим"