^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

Екип ДГ 78


ДИРЕКТОР
      Диана Попова

УЧИТЕЛИ
  1. Радка Гълъбова - главен учител
  2. Миглена Тодорова - старши учител

  3. Мариана Ангелкова - старши учител

  4. Антоанета Мудова - старши учител

  5. Ивета Градинарова - старши учител

  6. Искра Петкова - старши учител
  7. Мария Стоянова - учител
  8. Елена Михайлова - учител
  9. Невена Кацева - учител
10. Михаела Билчова - учител
11. Десислава Куновска - учител

 

УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА

     Теодора Симеонова - старши учител

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ - градина

  1. Боряна Цановска
  2. Спаска Божилова
  3. Николина Пенкова
  4. Катя Вучкова
  5. Илиана Брусарска
  6. Цеца Гергова

  7. Теменужка Петрова

 

ПЕДАГОГ В ЯСЛА

  Мехаела Билчова - учител

 

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ - кабинет

  Таня Тричкова 

 

 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - ясла

  1.  Добринка Павлова

  2.  Жанет Рангелова

  3.  Камелия Николова
  4.  Даниела Миткова

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ - ясла

  1.  Виолетка Симеонова
  2.  Любомира Абаджиева
  3.  Ана Тропанкова

  4.  Даниела Флорова

 

ЧИСТАЧ ОБЩИ ПОМЕЩЕНИЯ

       1. Харизанка Миланова - 1/2 щат

    

      СЧЕТОВОДИТЕЛ

      Камелия Петрова

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
      Ина Стоянска-Владова

КАСИЕР-ДОМАКИН
      Петранка Донева

ПЕРСОНАЛ В КУХНЯ
  1. Мариана Ненова – готвач
  2. Милена Бишевска – помощник готвач
  3. Харизанка Миланова – работник в кухня – 1/2 щат 


ОБЩ РАБОТНИК
      Радан Петков

ОХРАНА
      фирма "Вадим"