^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

СКИ УЧИЛИЩЕ

 

   Уважаеми родители,

  След направено проучване на мнението на родителите и отчитане на достатъчен брой желаещи да запишат децата си, бе решено, от 08.02.2021 г., да се организира ски училище с "ДИНО СПОРТ". Публикуваме офертата и препоръките на фирмата.

        

            оферта

            препоръки                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                     Св. Кенанова

                                                                                                             директор на ДГ № 78

ЧНГ

              коледа

Честита  Нова  2021  година! 

Да е мирна, здрава и щастлива, изпълнена с много радост и късмет!

 

                                                                          Светла Кенанова - директор

                                                                    и екипът на  ДГ  №  78  "Детски свят"

Възобновяване посещенията в детските градини и ясли

                          

                    Уважаеми родители!

            Със заповед № РД-01-07118/18.12.2020 г. на МЗ, за изменение и допълване на Заповед № РД-01-677, се удължава срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.

                От 04.01.2021 г. /понеделник/ се възобновяват посещенията в детските градини и ясли /т. 5а от Заповедта/. Във връзка със Заповедта, всички родители, чиито деца ще започнат посещения в ДГ № 78 "Детски свят", следва да подадат декларация за липса на контакт на детето със заразно болен.

               Молим ви, за да няма струпване на пишещи родители на 04.01.2021 г. на входовете на детското заведение, декларациите да бъдат подготвени от вкъщи.

                          Благодарим ви! Бъдете здрави! Весели Новогодишни празници!

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Директор - Св. Кенанова

             

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ

                 дядо Коледа

 

 Весели Коледни и Новогодишни празници на всички!

Нека и децата, и възрастните, да намерят под елхата желаните от тях подаръци, много здраве, обич, радост и благополучие!

  

                                                                                                                   Светла Кенанова - директор

                                                                                    и екипът на ДГ № 78 "Детски свят"

 

                                                                       

На вниманието на родителите на подготвителните групи

 

 

    Уважаеми родители,

   На основание долуприложената Заповед на Министъра на образованието и науката,

обявявяме, че на 01.12.2020 год., вторник, в интервала от 10:00, до 14:00 часа,

онези от вас, които желаят, могат да дойдат в детската градина, за да вземат учебните тетрадки на своите деца.

   Това се отнася само за родителите на децата от третите и четвърта подготвителни групи.

     В създадените във фейсбук групи за връзки и обмен на информация, ще получавате нужните насоки за работа с децата и ще се организира усвояването на материала в периода на извънредната епидемиологична обстановка. 

 

   

         ЗПВД

  

                                                                                                                             Директор

                                                                                                      Св. Кенанова

      

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

Уважаеми родители,

Информираме ви, че Регионален център–София-град възобновява  телефонна линия за осъществяване на психологически консултации и подкрепа в следствие разпространението на COVID-19 . От 11.11.2020 г., между 08:30 и 16:30 часа, на тел. 0877183133, специалистите, по график ще отговарят на поставени въпроси.

             

График на работната група за психологическа

         Консултаця и РЦПППО - София-град

 

    09.11.2020 г.- 13.11.2020 г.

 

Ден/дата Специалист/час Специалист/час

Сряда

11.11.2020 г.

Клена Найденова

08:30 - 12:30 часа

Мариета Цветкова

12:30-16:30 часа

Четвъртък 12.11.2020 г.

Мариана Байчева

08:30 - 12:30 часа

Десислава Консулова

12:30- 16:30 часа

                             Супервизия: Калина Христова

 

                   16.11.2020 г.- 20.11.2020 г.
Ден/дата Спепиалист/час Специалист/час
Вторник 17.11.2020 г.

Мариета Цветкова

08:30 - 12:30 часа

Мариана Ванчева

12:30 - 16:30 часа

Сряда

18.11.2020 г.

Елена Найденова

08:30- 12:30 часа

Виолета Спирова

12:30 - 16:30 часа

                             Супсрвизия: Божидар Йорданов

 

                    23.11.2020 г.- 27.11.2020 г.
Ден/дата Специашст/час Специалист/час
Вторник 24.11.2020 г.

Мариана Ванчева

08:30 - 12:30 часа

Мариета Цветкова

12:30 - 16:30 часа

Сряда

25.11.2020 г.

Ана Ганчева

08:30- 12:30 часа

Ваня Рачева

12:30 - 16:30 часа

                             Супервизия: Калина Христова

 

                                                                     

                                                                                                                Директор на ДГ №78

                                                                                                         Светла Кенанова  

           

                 

НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

    Уважаеми родители, предлагаме на вашето внимание Заповед РД-01-758/07.11.2020, касаеща новите противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19.


 

З А П О В Е Д

                            07.11.2020 г.

                                                                              РД-01-758/ 07.11.2020

Signedby: TatyanaLinkovaShtereva

На основание чл.63, ал.7 и 11 и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., във връзка с взети решения на 06.11.2020 г. от заседание на Временния оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на COVID-19, създаден със Заповед № СОА20-РД09- 1480/13.03.2020 г. на кмета на СО и писмо с вх.№ 07-312/07.11.2020 г. от кмета на Столична община,

НАРЕЖДАМ:

 1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на област София-град, считано от 07.11.2020 г. до 30.11.2020 г., както следва:

1. Посещенията на непълнолетни лица, в търговските обекти, представляващи голям търговски и  център с магазини, заведения за хранене, киносалони, ателиета за услуги и/или др. - тип мол, да се осъществява в присъствието на поне един от изброените:

                                           родител;

 •                                          настойник;
 •                                          попечител;
 •                                          лице полагащо грижи за детето;
 •                                          пълнолетно дееспособно лице, осигурено от горе изброените.

           2. Считано  от  08.11.2020 г.  въвеждам ежедневен  часови  диапазон от  8.00 до 10.00 часа,  в  който гражданите  над  65         годишна възраст да посещават хранителните магазини, т. нар. „зелени коридори“. 

           Препоръчва се на лицата под 65 г. възраст да посещават хранителните магазини извън горепосочения времеви диапазон.

 1. Заповедта да се съобщи на кмета на Столична община и на министъра на вътрешните работи, които да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки, както и на Министески съвет за публикуване в портала coronavirus.bg.
 2. Мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната обстановка.

На основание чл.63, ал. 11 във връзка с ал.7 от Закона за здравето настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Столична регионална здравна инспекция, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

   ЛОГО

                                                                                                                                        Директор на ДГ №78

                                                                                                                                              Светла Кенанова  

ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

 

        Уважаеми родители, запознаваме ви с новите, временни противоепидемични мерки, влизащи в сила от 07.11.2020 г.

   

Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област София-град

ноември 7, 2020

Столичната РЗИ публикува нова заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на София-град:

Заповед на Директора на Столична РЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област София-град

     Считано от днес до 30 ноември посещенията на непълнолетни лица, в търговските обекти-тип мол може се осъществява в присъствието на поне един от изброените:родител

 • настойник
 • попечител
 • лице полагащо грижи за детето
 • пълнолетно дееспособно лице, осигурено от горе изброените

     От утре, 08 ноември, до 30 ноември се въвежда „зелен коридор“ – ежедневен часови диапазон от 8:00 до 10:00 часа, в който гражданите над 65 г. годишна възраст да посещават хранителните магазини. ЛБЭЪВМРФРЭРЭЪРРЪЭВВВОССЖФПФПЭЪВМ                                  
     Препоръчва се на лицата под 65 годишна възраст да посещават хранителните магазини извън тези часове.

 

                                                                                                                                        Директор на ДГ №78

                                                                                                                                              Светла Кенанова                                                            

Допълнение на Наредба № 5 от 2016 г., за предучилищното образование

Във връзка с изменението на Наредба № 5 от 2016 г., касаеща присъствията и отсъствията на децата от предучилищните подготвителни възрастови групи ви запознаваме с новите разпоредби на МОН за периода на усложнена епидемиологична обстановка в страната.

 

В брой: 95, от дата 6.11.2020 г. на Държавен вестник е публикувано изменение на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2020 г.)

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. (1) През учебната 2020 – 2021 година деца, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

(2) Отсъствията на деца по ал. 1 са допустими за определен период, посочен в заповед на министъра на образованието и науката, издадена за конкретна община.

(3) Заповедта по ал. 2 се издава въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината, направено след препоръка на съответната регионална здравна инспекция и/или на областния/общинския координационен щаб поради нарастващ или голям брой заразоносители на COVID-19 и/или карантинирани жители.

(4) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

                                                                                                                                        Директор на ДГ №78

                                                                                                                                              Светла Кенанова

АЛГОРИТЪМ ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СЛУЧАЙ НА COVID - 19

              

  

       алг 1

  

       алг 2

                                                                                                       Св. Кенанова

                                                                                                       Директор на ДГ № 78