^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

Допълнителни образователни дейности

английски език  –  Омика -95  –  Екатерина Попова

приложни изкуства  –  АБ - Арт  –  Виолета Бакшева

латино танци  –  КСТ  Танцувай с мен  –  Милена Маймарева

народни танци  – КСТ  Танцувай с мен  –  Милена Маймарева

футбол – ДСК  Лъвчетата  – Венцислав Гаврилов

плуване – ДСК  Лъвчетата  –  Венцислав Гаврилов

Седмично разписание

 

 

     УТВЪРЖДАВАМ :     /СВ. КЕНАНОВА /

      ЗАПОВЕД    7 / 17.09.2019 г.      

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ  СИТУАЦИИ

В  ДГ    78  „ДЕТСКИ СВЯТ”  ЗА  УЧЕБНАТА   2019 / 2020  ГОДИНА

 

 

 

ГР.

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

ВТОРНИК

 

СРЯДА

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПЕТЪК

 

I – ВА

С-НА

 

II – РА

С-НА

 

I – ВА

С-НА

 

II – РА

С-НА

 

I – ВА

С-НА

 

II – РА

С-НА

 

I – ВА

С-НА

 

II – РА

С-НА

 

I – ВА

С-НА

 

II – РА

С-НА

I ясла

 

1. О.С.

 

1. . О.С.

 

 

1. Ф.К.

 

 

1. Ф.К.

 

1. И.И.

 

1. И.И.

 

1. БЕЛ 

 

1. БЕЛ 

 

1. Музика

 

1. Музика

II ясла

 

1. О.С. 

 

1. О.С.

 

 

1. Ф.К.

 

1. Ф.К.

 

1. И.И.

 

1. И.И.

 

1. БЕЛ 

 

1. БЕЛ 

 

1. Музика

 

1. Музика

 

I

 

1. О.С.

2. Музика

3. ДФПВ

1. ДФПВ

 

 

1. БЕЛ

2. Ф.К.

3. ДФПВ

 

1. И.И.

2. ДФПВ

 

1. М-ка     

2. Музика

3. ДФПВ

 

1.  1. К.Т.

2. ДФПВ

 

1.  1. К.Т.

2. Ф.К.

3. ДФПВ

 

 

1. БЕЛ

2.  ДФПВ

 

1. И.И.

2.  Ф.К.

3. ДФПВ

 

1. ДФПВ

 

II „А”

 

1. О.С. 

2. Музика

3. М-ка

4. ДФПВ

 

1. Ф.К.

2. ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. И.И.

3. ДФПВ

 

1.К.Т.  

2. ДФПВ

 

1. М-ка     

2. Музика

3. ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. О.С.

3. ДФПВ

  

1. Ф.К.

    2. ДФПВ

  

 

 

1.  И.И.

2.  Ф.К.

3. ДФПВ

 

1. ДФПВ

Б

 

1. О.С.

2. Музика

3. М-ка

4. ДФПВ

 

 

1. Ф.К.

2. ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. И.И.

3. ДФПВ

 

1.К.Т.

2. ДФПВ

 

1. М-ка     

2. Музика

3. ДФПВ

 

1. БЕЛ

2.  ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. О.С.

3. ДФПВ

  

1. Ф.К.

    2. ДФПВ

  

 

 

1. И.И.

2. Ф.К.

3. ДФПВ

 

1. ДФПВ

III

 

 

1. О.С.

2. Музика

3. Ф.К.

4. ДФПВ

1. И.И.

2. ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. И.И.

3. ДФПВ

 

 

 

1.М-ка 

2.  ДФПВ

 

 

 

1. М-ка

2. Музика

3. ДФПВ

 

 

1. БЕЛ

2. ДФПВ

 

 

1. БЕЛ

2. О.С.

3. ДФПВ

 

 

     1. К.Т.

2.ДФПВ

 

1.  1. К.Т.

     2. М-ка

3. Ф.К.

4. ДФПВ

 

1. Ф.К.

2. ДФПВ

  ПГ„А

 

1. О.С.

2. Музика

3.  Ф.К.

4. ДФПВ

1. И.И.

2. ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. И.И.

3. ДФПВ

 

1.М-ка 

2. ДФПВ

 

1. М-ка

2. Музика

3. К.Т.

4. ДФПВ

 

 

1. БЕЛ

2. О.С.

3. ДФПВ

 

 

1. БЕЛ

2. О.С.

3. ДФПВ

 

 

     1. К.Т.

2.ДФПВ

 

  1 1. К.Т.

2.  Ф.К. 

3. 3. М-ка

4. ДФПВ

 

1.  Ф.К.

2. ДФПВ

ПГ„Б”

 

 

 

 

1. О.С. 

2. Музика

3. Ф.К.

4. ДФПВ

1. И.И

2. ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. И.И.

3. ДФПВ

 

1. М-ка 

2. ДФПВ

 

1. М.ка

2. Музика

3. К.Т.

4. ДФПВ

 

 

1. БЕЛ

2. О.С.

3. ДФПВ

 

 

1. БЕЛ

2.О.С.

3. ДФПВ

 

 

1. К.Т.

2.ДФПВ

 

1.  1. К.Т.

     2. Ф.К.

3. М-ка

4. ДФПВ

 

1.  Ф.К.

2. ДФПВ

 

 

 

 

Програма

  

   УТВЪРЖДАВАМ :  /СВ. КЕНАНОВА /

   ЗАПОВЕД №  9 /17.09.2019 г.   

 ПЛАН – ГРАФИК

ЗА  УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА  И  ПРЕВАНТИВНА  ДЕЙНОСТ

ПО  ПЪТНА  БЕЗОПАСНОСТ  В  ДГ  №78  „ДЕТСКИ СВЯТ”

ЗА  2019 / 2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 по

ред

 

детска възрастова група

брой деца

 

 

 

тема по пътна безопасност

 

 

място на проведения урок по пътна безопасност

 

 

дата

времетраене

 

име и фамилия на преподавателя по пътна безопасност

 

Директор на ДГ № 78 „Детски свят“

име, фамилия

подпис/печат

1

2

3

4

5

I - ва

29 деца

„Улицата на детската градина”

„Пешеходци и автомобили”

„На улицата”

„Светофар”

„Кой къде се движи по улицата”

 площадка БДП, занималнята

 двора на ДГ, кабинеп БДП

 двора на ДГ, кабинеп БДП

 двора на ДГ, кабинеп БДП

10. 2019 г./ 10-15 мин.

11. 2019 г. / 10-15 мин.

02. 2020 г. /10-15 мин.

04. 2020 г. / 10-15 мин.

05. 2020 г. / 10-15 мин.

Мария Стоянова

Иванка Делчева

Мария Стоянона

Иванка Делчева

Мария Стоянова

Светла Кенанова

1

2

3

4

5

II - ра “А”

29  деца

„На зелено премини”

„Къде играят децата"

„Пресичам безопасно”

„Нашата улица”

Светофар другар

 занималнята

 занималнята

двора на ДГ, кабинеп БДП

 двора на ДГ, кабинеп БДП

 двора на ДГ, кабинеп БДП

10. 2019 г./ 20-25 мин.

11.2019 г. / 20-25 мин.

12.2019 г./20-25  мин.

01.2019 г. /20-25  мин.

02.2020 г./20-25 мин.

Антоанета Мудова

Ивета радинарова

Антоанета Мудова

Ивета Градинарова

Антоанета Мудова

Светла Кенанова

1

2

3

4

5

II - ра “Б”

29  деца

„На зелено премини”

„Къде играят децата"

„Пресичам безопасно”

„Нашата улица”

Светофар другар

 занималнята

 занималнята

двора на ДГ, кабинеп БДП

 двора на ДГ, кабинеп БДП

 двора на ДГ, кабинеп БДП

 10. 2019 г./ 20-25 мин.

11.2019 г. / 20-25 мин.

12.2019 г./20-25  мин.

01.2019 г. /20-25  мин.

02.2020 г./20-25 мин

Миглена Тодорова

Мариана Ангелкова

Миглена Тодорова

Мариана Ангелкова

Миглена Тодорова

Светла Кенанова

1

 

2

 

3

4

5

6

III ППГ

/5-6 г./

33  деца

„Проследяване постиж. на децата”

„Моят път до детската градина“

„Внимание улица”

„Ние пътуваме“

„Ние пътуваме“

„Проследяване постиж. на децата”

Занималнята

 

улицата и площадка БДП

 

занималнята

физкултурен салон

площадка БДП

площадка БДП

09. 2019 г./25-30 мин.

 

10. 2019 г. /25-30 мин.

 

11. 2019 г. /25-30 мин.

02. 2020 г./25-30 мин.

02. 2020 г./25-30 мин.

05. 2020 г. / 25-30 мин.

Елена Михайлова

 

Искра Петкова

 

Елена Михайлова

Искра Петкова

Елена Михайлова

Искра Петкова

Светла Кенанова

1

2

3

 

4

 

5

 

6

7

IV „А“ ППГ /6-7 г./

23  деца

„Внимание улица”

„Улица и път”

„Знаеш ли кой къде се движи?”

„Улицата не е място за игра”

„Какво знае и може малкият пешеходец”

Светофар другар

„Улично движение”

улица до ДГ

улицата и площадка БДП

занималнята

 

физкултурен салон

 

занималнята

 

площадка БДП

площадка БДП

09. 2019 г./ 30-35мин.

10. 2019 г./ 30-35 мин.

11. 2019 г. / 30-35 мин.

 

12. 2019 г. / 30-35 мин.

 

02. 2020 г./30-35 мин.

 

03. 2020 г. / 30-35мин.

04. 2020 г. / 30-35мин.

Радка Гълъбова

Радка Гълъбова

Радка Гълъбова

 

Радка Гълъбова

 

Паулина Вълкова

 

Паулина Вълкова

Радка Гълъбова

Паулина Вълкова

Светла Кенанова

1

2

3

 

4

 

5

 

6

7

IV „Б“ ППГ /6-7 г./

23  деца

„Внимание улица”

„Улица и път”

„Знаеш ли кой къде се движи?”

„Улицата не е място за игра”

„Какво знае и може малкият пешеходец”

Светофар другар

„Улично движение”

улица до ДГ

улицата и площадка БДП

занималнята

 

физкултурен салон

 

занималнята

 

площадка БДП

площадка БДП

09. 2019 г./ 30-35мин.

10. 2019 г./ 30-35 мин.

11. 2019 г. / 30-35 мин.

 

12. 2019 г. / 30-35 мин.

 

02. 2020 г./30-35 мин.

03. 2020 г. / 30-35мин.

04. 2020 г. / 30-35мин.

Невена Кацева

Невена Кацева

Невена Кацева

 

Невена Кацева

 

Йорданка Костадинова

 

Йорданка Костадинова

Невена Кацева

Йорданка Костадинова

Светла Кенанова

Екип ДГ 78


ДИРЕКТОР
      Весела Иванова

УЧИТЕЛИ:
  1. Радка Гълъбова - главен учител
  2. Миглена Тодорова - старши учител

  3. Мариана Ангелкова - старши учител

  4. Антоанета Мудова - старши учител

  5. Ивета Градинарова - старши учител

  6. Искра Петкова - старши учител
  7. Мария Стоянова - учител
  8. Детелина Александрова - учител

  9. Наташа Нешкова - старши учител
10. Полина Вълкова - учител
11. Десислава Куновска - учител

12. Атанаска Петелкова - учител

 

УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА 

     Мариана Николова - старши учител

 

ПЕДАГОГ В ЯСЛА

               Михаела Билчова - учител

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ - градина:

  1. Боряна Цановска
  2. Спаска Божилова
  3. Катя Вучкова

  4. Илиана Брусарска
  5. Цеца Гергова

  6. Галиа Спирова

  

 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ - кабинет

      Камелия Николова 

 

 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - ясла:

  1.  Добринка Павлова

  2.  Жанет Рангелова

  3.  Камелия Николова
  4.  Даниела Миткова

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ - ясла

  1.  Ана Тропанкова

  2.  Любомира Абаджиева
  3.  Здавка Цветкова

  4.  Даниела Флорова

 

  ЧИСТАЧ ОБЩИ ПОМЕЩЕНИЯ

       1. Харизанка Миланова 

    

      СЧЕТОВОДИТЕЛ

      Камелия Петрова

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
      Ина Стоянска-Владова

КАСИЕР-ДОМАКИН
      Петранка Донева

ПЕРСОНАЛ В КУХНЯ:
  1. Мариана Ненова – готвач
  2. Милена Дишовска – помощник готвач
  3. Здравка Цветанова

  

ОБЩ РАБОТНИК
      Радан Петков

ОХРАНА
      фирма "Вадим"

Връзка с родители

Връзка с родителите

Родителите имат следните права:

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, да спазват Правилиниците на детската градина, да общуват с учители и служители

 

2. да се срещат с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

 

3. да участват в родителските срещи;

 

4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина,

 

5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето 

 

6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;

 

7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

 

Родителите имат следните задължения:

 

1. да осигуряват посещаемостта на детето в определеното време за прием

 

2. да се запознаят срещу подпис и с правилниците на детската градина .

 

3. да спазват НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНта

+ форма за контакти