^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

         На 13 и 14. 02.2024 год., с педагогическия, медицинския, административния и помощния персонал в ДГ № 78 "Детски свят", бе проведено обучение за долекарска помощ. Лекция изнесе Валентина Лекова - спешен медик от академия "Първа помощ", град София.

    С богат видеоматериал и подробни разяснения за правилно реагиране в различни случаи, при които има пострадали, нуждаещи се от бърза реакция и долекарска помощ, присъстващите обогатиха своите знания по темата и упражниха различни действия за поддържане живота на изпадналите в тежка ситуация.

 ДП 1 3 640x480 ДП 2 640x480 ДП 11 640x480 ДП 3 640x480

 

 ДП 4 640x480 ДП 5 640x480 ДП 8 640x480 ДП 10 640x480