^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

      Уважаеми родители,

    В детската градина ще бъдат проведени родителски срещи както следва: 

     I-ва група - 11.09.2023 г., от 17:30 ч.,

     яслени групи - 12.09.2023 г., от 17:30 ч.

                                                                      от ръководството