^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

16 НОЕМВРИ - ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

        На 16.11.2022 г., в  ДГ  № 78  "Детски свят", децата и персоналът на детското заведение, отбелязаха международния ден на толерантността.

    В големите групи бяха проведени разговори по интересни теми, свързани с празника, децата във всички групи рисуваха или оцветяваха картинки, изготвиха табла, рецитираха стихотворения за добротата и разбирателството, и осмислиха съдържанието на празника чрез различни примери и дискусии по темата.     

    0-02-05-f648a79771590a9c5641f767640ea574e9fb802411934381c1dd4c1b1a1fe88f 28a18fd2eaf51652 0-02-05-7eafc27c03fdfb90c7d4896008114ac1de65af6943543dcfc6741a8395f28a81 1d961b30b3bf3c2f 0-02-05-1f3fc114ebeed75c300cea417e402bfd5b1c0ec427ad628557bc5da4859f6c46 70b8cfc79c01eb89 0-02-05-1d5b4e82fad8cc2acdd026955ad2277bbdfd16da7906ec91826c8d59dd05f46f 5bb9cab0ae4625dc

 

0-02-05-0970703b7aac86594f1eb6b143a437e683bcdeb1b06cd3485cccd05f47c5f169 2ee8cf2d52740cf9 0-02-05-776fd352aaaec8c73c1075b4919de2f0e35435b3c16347ca396851dd4d8190a0 9b4080c1146cf59 0-02-05-a8d98e9ec65db0a7fe2bfcf8bf3557bd071540a64e8204e8d89cd85620903a9f 48c2da32d7cbb8fe 0-02-05-39b629bf9205cefc21dc19a86d658a25975394c06328cf4ae114fba231c25314_3e64bd67760481c8.jpg