^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

1-ви ноември, ден на будителите

       Днес, 01.11.2022 г., децата от ДГ №78 "ДЕТСКИ СВЯТ", след като бяха запознати от учителите си с делото и значимата роля на най-видните български будители, отдадоха почит и се снимаха за спомен пред обособения за празника кът на входа на детската градина.

                 БД1    БД2

 БД3  БД4  БД5