^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

 

 

    На  28.09.2022 г., сряда и на 29.09.2022 г., четвъртък, от 17:30 ч., в двора на ДГ, на площадките на групите, ще се проведат родителски срещи, както следва:

 

   28.09.2022 г. - I-ва и II-ра яслени групи, I-ва "А" и I-ва "Б" групи на детската градина.

   29.09.2022 г. - IV-та, III-та "А", III-та "Б" и II-ра групи на детската градина.