^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

БЕЗПЛАТНИ КАРТИ ЗА ПЪТУВАНЕ НА ДЕЦА ДО 7 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ

     

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

„Център за градска мобилност” ЕАД предлага облекчена процедура за издаване на БЕЗПЛАТНИ КАРТИ ЗА ПЪТУВАНЕ НА ДЕЦА ДО 7 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ. Необходимо е само да попълните необходимите данни в списъка, предоставен на Вашата детска градина.

         Готовите карти ще получите на място в детската градина.

Припомняме, че децата до 7 навършени години пътуват в обществения градски транспорт в страната с издадена карта за безплатно пътуване по образец, утвърден със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Картите са „застраховка” при пътуване и служат като доказателство при транспортно произшествие.

Картите са безплатни, поименни, без снимка. При издаването им в специален регистър се попълват данни от акта за раждане на детето.

Картите са със срок на валидност една година от датата на тяхното издаване или до навършване на 7 години на детето.

 

Картите се издават, съгласно Постановление № 163 на Министерски съвет от 29.06.2015 г. и чл. 27 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

 

 

 

За повече информация:

Тел: 02 404 9964