^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА SARS - CoV - 2

      С оглед осигуряване присъствено обучение на децата от системата на предучилищното образование ви предоставяме списък с тестове, подходящи за самотестуване за носителство на вируса SARS-CoV-2, причиняващ заболяването COVID-19. Списъкът е предоставен от Изпълнителната агенция по лекарствата и съдържа наименованията на тестовете, подходящи за ползване в немедицинска среда - вкъщи или в детските заведения. Преди употреба е необходимо запознаване и строго спазване на инструкциите. 

     При получаване съгласието на поне 90% от родителите, директорите на детските заведения могат да се обърнат към РЗИ и да поискат осигуряването на съответния вид тестове.

     Прилагаме списък с антигенни тестове, подходящи за употреба в немедицинска среда.  

  ковид 1