^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

  Уважаеми родители,    

  На 28.09.2021 г., вторник, от 17:30 ч., на площадките на групите в двора на детската градина, ще бъдат проведени първите, за новата учебна година, родителски срещи.

     Желателно е присъствието на родител на всяко дете.

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                        Директор на ДГ №78 -

                                                                                               г-жа  Св. Кенанова