^Горе
Get Adobe Flash player

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

      Уважаеми родители,

     Запознаваме ви с графика на родителските срещи, които ще се проведат в двора

на детската градина, на площадките на съответните групи.

 

      I- ва "А" група - 13.05.2021 г., от 17:45 ч.

      I- ва "Б" група - 28.05.2021 г., от 17:30 ч.

 

        II-ра група - 25.05.2021 г., от 17:30 ч. 

 

      III-та "А" група - 25.05.2021 г., от 17:30 ч.

      III-та "Б" група - 13.05.2021 г., от 17:30 ч.

 

      ПГ - 18.05.2021 г., от 17:30 ч., с присъствието на учители

      от 55  СОУ  "Петко Каравелов"  и  8  СОУ  "Васил Левски"

 

                                                                                                                                       Директор Св. Кенанова