^Горе
Get Adobe Flash player

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

Уважаеми родители,

Информираме ви, че Регионален център–София-град възобновява  телефонна линия за осъществяване на психологически консултации и подкрепа в следствие разпространението на COVID-19 . От 11.11.2020 г., между 08:30 и 16:30 часа, на тел. 0877183133, специалистите, по график ще отговарят на поставени въпроси.

             

График на работната група за психологическа

         Консултаця и РЦПППО - София-град

 

    09.11.2020 г.- 13.11.2020 г.

 

Ден/дата Специалист/час Специалист/час

Сряда

11.11.2020 г.

Клена Найденова

08:30 - 12:30 часа

Мариета Цветкова

12:30-16:30 часа

Четвъртък 12.11.2020 г.

Мариана Байчева

08:30 - 12:30 часа

Десислава Консулова

12:30- 16:30 часа

                             Супервизия: Калина Христова

 

                   16.11.2020 г.- 20.11.2020 г.
Ден/дата Спепиалист/час Специалист/час
Вторник 17.11.2020 г.

Мариета Цветкова

08:30 - 12:30 часа

Мариана Ванчева

12:30 - 16:30 часа

Сряда

18.11.2020 г.

Елена Найденова

08:30- 12:30 часа

Виолета Спирова

12:30 - 16:30 часа

                             Супсрвизия: Божидар Йорданов

 

                    23.11.2020 г.- 27.11.2020 г.
Ден/дата Специашст/час Специалист/час
Вторник 24.11.2020 г.

Мариана Ванчева

08:30 - 12:30 часа

Мариета Цветкова

12:30 - 16:30 часа

Сряда

25.11.2020 г.

Ана Ганчева

08:30- 12:30 часа

Ваня Рачева

12:30 - 16:30 часа

                             Супервизия: Калина Христова

 

                                                                     

                                                                                                                Директор на ДГ №78

                                                                                                         Светла Кенанова