^Горе
Get Adobe Flash player

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ РАБОТАТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

    Уважаеми родители,

    Детската градина възстановява работата си с деца, считано от 01.06.2020 г.

   Молим, всички родители подробно да се запознаят с мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване приема на децата и с формуляра за информирано съгласие, които прилагаме. Необходимо е всеки родител да попълни този формуляр и в деня, в който доведе детето си в детското заведение, да го представи.

     Без документ за информирано съгласие, няма да бъдат приемани деца за посещение в ДГ.

 

                                                                                                                        Светла Кенанова

                                                                                                                        директор на ДГ № 78