^Горе
Get Adobe Flash player

"УЧИЛИЩНО МЛЯКО", "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"

      Уважаеми родители,
      Детската ни градина участва за поредна година в схеми "Училищно мляко" и "Училищен плод". 
      В изпълнение на писмо на  заместник - министъра на образованието и науката №9105-140 / 15.04.20 г. Вх.№ РУО1 - 8380/15.04.20 г. и писмо на РУО - София с изх.№ РУО1 - 8409/15.04.20 г. Ви уведомявам, че по предложение на Държавен фонд "Земеделие" стартира доставянето на продуктите по схемите.Това ще бъдат плодове или зеленчуци и млечни продукти - сирене или кашкавал, съгласно действащите правила и изисквания за съхранение, качество и доставка.
    Количеството продукти за целия период на  извънредното положение,   което се полага на дете ще бъдат подготвени от доставчиците в индивидуална опаковка, която следва родителите да получат.
      Доставката от схемата "Училищен плод" за ДГ№78"Детски свят" ще бъдат доставени при нас на 04.05.20 г./понеделник/. На същата дата ще бъдат раздавани на входа на детското заведение от 12 до 16 ч. при спазване на всички противоепидемични изисквания на Националния оперативен щаб - без струпване на хора и при необходимата дистанция  един от друг.
       Моля, всеки да си носи личен химикал за подписване  при получаване на индивидуалния пакет.
     Обявеното раздаване на продукти по схемите "Училищно мляко" и "Училищен плод" се отнася само за децата от ГРАДИНСКИТЕ ГУПИ.
       Бъдете здрави и се пазете!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            С.Кенанова
                                                                                               директор на ДГ № 78 "Детски свят"