^Горе
Get Adobe Flash player

НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

      Уважаеми родители!

      Поради продължаващото намаляване броя на посещаващите детска градина деца, се налага промяна в сегашната организация. От утре, 10.03.2020 г., всички деца ще бъдат на първия етаж, в груповите помещения на II "Б"  и  ПГ "А", както следва:

        1. Децата от I-ва, II-ра "А" и II-ра "Б" групи ще бъдат в помещенията на II-ра "Б" група, с учители Антоанета Мудова и Ивета Градинарова.

        2. Децата от III-та, ПГ "А" и ПГ "Б", ще бъдат в помещенията на ПГ "Б", с учители Йорданка Костадинова и Елена Михайлова. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Директор - Светла Кенанова