^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

МОДЕЛ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦАТА В ДГ № 78

МОДЕЛ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦАТА
В ДЕТСКА ЯСЛА/ДЕТСКА ГРАДИНА В ДГ №78„ДЕТСКИ СВЯТ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Екипът на ДГ №78„Детски свят" гр.София са чувствителни към нуждите на Вашето дете, разбираме, че адаптацията е труден период за семейството. В това отношение следим внимателно адаптацията на Вашето дете и ще Ви информираме за неговото състояние. Адаптирането е строго индивидуален процес за всяко дете и за неговите родители. Всяко дете е уникално и може да се нуждае от известно време, за да се адаптира към новия ежедневен режим в детската ясла/детска гради на. Продължителността на адаптация може да продължи една седмица, две или един месец. Ето защо е важно по време на адаптационния период да се следва темпото на детето.

Правила за адаптация:

1.Подготовка на детето за детска ясла/детска градина.

За да подготвите детето си, трябва да му разкажете за това, което ще му предстои, за това което го очаква, съобразено с евентуалните му страхове.

2.Отделете достатъчно време сутрин преди тръгването към детската ясла/градина. Периодът на подготовка преди тръгването на детето трябва да е приятен както за Вас, така и за Вашето дете.

3.Предварително се запознайте с дневния режим.

Направете графика си у дома, съвпадащ с този на Детската ясла/ детската градина. Необходимо е родителите да отделят между две и пет седмици за адаптация, като не внасят промени в ежедневието на детето.

4.Предварително можете да се консултирате с психолога / педагога в детската градина относно предстоящата адаптация на Вашето дете.

5.Първи стъпки в детската ясла / детска градина.

А/Подготовка за раздяла

Тя трябва да започне вкъщи. Важно е детето да разбере, че мама и татко ходят на работа, а неговата работа е да посещава детска ясла/градина и да играе с децата.

Раздялата трябва да бъде кратка и насърчаваща детето. Желателно е сутрин то да бъде водено от родителя, който е готов да се раздели с него нежно, спокойното твърдо и бързо.

Б/Много важни са емоциите на родителя при раздялата.

Колкото по-плах и нерешителен е родителят, толкова по-тревожно ще бъде детето. Най-добре е родителят да помисли за своя ритуал при раздяла: гушкане, целуване, до скоро, въздушна целувка, махане с ръка.

В/На детето трябва да е обяснено след кое събитие от деня родителят ще го вземе: След ката се наобядва, или след като се наспи. Така то няма да е тревожно, а ще очаква събитието.

Г/Не променяйте правилата, които сте въвели при раздяла.

Детето има нужда от твърди граници и правила, за да се адаптира бързо. По този

начин то ще се чувства сигурно и спокойно.

Д/Направете родителска група за подкрепа между майките готови да споделят.

Всяка майка ще научи още работещи стратегии - какво правят, какво помага на детето им.

Е/Ежедневен контакт с медицинските сестри и учителите.

Как се справя детето с новата обстановка, с цел да се изгради взаимно доверие между родители и служители.

Ж/ Целодневният престой на детето да е по-кратък, като в първите дни да бъде до обяд.

6. Прибиране от детска ясла/детска градина.

Зареждането с положителна енергия е от голямо значение за успешната адаптация.

Изпълнете ритуала си при взимане на детето , игра на площадката, разходка в парка, нещо което доставя удоволствие на детето.

7. Стъпки с присъствие на родител - при деца с трудна адаптация към детскаясла/детска градина.

А/. Първи стъпки в детска ясла/детска градина.

При необходимост родителя посещава заедно с детето си детска ясла/детска градина

през първите три дни. Престоят трябва да е съобразен с дневния режим на децата,

посещенията да бъдат във времето на свободни игри. Първите дни са за опознаване на средата, персонала, децата. Времетраене от 15 до 30 минути, като постепенно детето бъде оставено в групата. Ако родителят желае раздялата се осъществява още през втория ден , според психичното състояние на детето. По време на престоя си, детето се развежда от персонала в групата, като му се предлагат игри и занимания с други деца.

Б/.Раздяла с родител.

Препоръчително е раздялата с родител - дете да се осъществи на четвъртия ден от посещението на детето при редовни посещения. Преди раздялата родителят трябва да обясни на детето си, че излиза и ще се върне за да го вземе. Първата раздяла протича 15 минути. Ако детето се успокои в рамките на това време, раздялата се смята за успешна и времето за разделите се увеличава постепенно. Ако детето продължи да плаче, търси родителя си, не се заиграва с децата, не поддържа контакт с персонала - раздялата се смята за неуспешна. При неуспешна раздяла се повтаря отново горепосочената процедура.

В/. Стабилизиране

Времето за раздяла се увеличава плавно. Персонала наблюдава детето и подпомага адаптацията. През петия Ден, ако детето е спокойно, може да приспи в детската ясла/група.

Г/. Финализиране на периода на адаптация.

Адаптацията е приключила след като детето е приело персонала, децата и средата. Възможно е при сутрешния прием

детето да протестира, но при влизане в групата се чувства спокойно.

Етапи на игровия процес, спомагащ за безболезнената адаптация на детето.

Първи ден: Детето играе само, почти не забелязва другите/липсва взаимодействие/.

Втори ден: Игра - наблюдение. Детето наблюдава действията на възрастните и връстниците и ги наподобява.

Трети ден: Паралелна игра-децата играят едно до друго, използват почти едни и същи играчки и игрови материали, но не се опитват да си взаимодействат едно с друго.

Четвърти ден: Игра - от време на време влизат във връзка действайки с играчките, разменят играчки, извършват някои действия заедно, но липсва сюжети или цели.

Пети ден: Съвместна игра - през цялото време на играта децата осъществяват общ замисъл, в които има допълващи се роли: майка-дете, лекар-пациент и други. В началото на учебната година се провежда анкета за новопостъпили деца в ДГ №

78 „Детски свят".

Цел на анкетата: да се проучи емоционалната нагласа на детето, как да се преодолява трудностите на адаптация към новата социална среда, очакванията на родителите и отношението им към формите на сътрудничество с детската ясла /детска градина. След провеждане на анкетата с родителите се прави отчет на събраната информация с цел да се получи обективна информация за детско поведение извън детската ясла/детска градина.

Забранени за използване от персонала са:

- Упреци към детето;

-Наказанията и насилието върху детето;

-Грубо отношение , обиди и висок тон към детето , както от страна на педагозите , така и от страна на родителите.