^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

 

СЕДМИЧНО  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА

 

Г

Р

У

П

А

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

ВТОРНИК

 

СРЯДА

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПЕТЪК

 

I – ВА

СМЯНА

 

II – РА

СМЯНА

 

I – ВА

СМЯНА

 

II – РА 

СМЯНА

 

I – ВА

 СМЯНА

 

II – РА

СМЯНА

 

I – ВА

 СМЯНА

 

II – РА

СМЯНА

 

I – ВА

 СМЯНА

 

II – РА

СМЯНА

Iясла

 

1. О.С.

 

1. О.С.-

    затв.

 

1. И.Д.

 

1. И.Д. -

    затв.

 

1. Ф.К. 

 

1. Ф.К. –

    затв.

 

1.БЕЛ

 

1. БЕЛ –

   затв.

 

1.Музика

 

1.Музика         затв. 

 

 IIясла

 

 

1. О.С.

 

1. О.С. -

   затв.

 

 

1. И.Д.

 

1. И.Д. -

   затв.

 

1. Ф.К. 

 

1. Ф.К. –

   затв.

 

1.БЕЛ

 

1. БЕЛ –

   затв.

 

1.Музика

 

1.Музика

   затв.

 

 

    I

 

1.Матем.

2.Музика

3. ДФПВ

 

 

1.ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. И.И.

3.ДФПВ

 

1. ДФПВ

 

1. К.Т.

2. Музика 

3. ДФПВ

 

1. ф.К. 

2. ДФПВ

 

  1. О.С.

2. Ф.К.

3. ДФПВ

 

1. ДФПВ

 

1. И.И.

2. Ф.К.

3. ДФПВ

 

1.ДФПВ

 II"А"

 

1. Б.Е.Л.

2. Музика

3. ДФПВ

 

 

1.Ф.К.

2.ДФПВ

 

1. О.С.

2. К.Т.

3. ДФПВ

 

1. И.И.   

2. ДФПВ

 

1. Матем.

2. Музика

3. ДФПВ

 

1.Ф.К.

2.ДФПВ

 

1. Б.Е.Л.

2. К.Т.

3. ДФПВ

  

 1. Ф.К.

   2. ДФПВ

  

 

1.О.С.  

2. ДФПВ

 

1.Ф.К.

2.ДФПВ

 

 

  IІ"Б"

 

1. БЕЛ..

2. Музика

3. ДФПВ  

 

 

1.Ф.К.

2.ДФПВ

 

1. О.С.

2. К.Т.

3.ДФПВ

 

1. И.И.

2. ДФПВ

 

1. Матем.

2. Музика

3.ДФПВ

 

1.Ф.К.

2.ДФПВ

 

 1. Б.Е.Л.

2. К.Т.

3. ДФПВ

 

1.Матем.

2. ДФПВ    

 

1. ОС.

2. Ф.К.

3. ДФПВ

 

 1. ДФПВ

 

 

    IIІ 

 

1. Матем.

2. Музика

3.ДФПВ

 

1. Ф.К.

2. ДФПВ

 

1. БЕЛ  2. К.Т.

3.ДФПВ

  

   1. Ф.К.

2. ДФПВ

 

1. О.С.

 2. Музика

3.ДФПВ

 

1. Ф.К.

2. И.И.

3. ДФПВ

 

1.Б.Е.Л.

2.Матем.  

3.ДФПВ 

   

    1.И.И.     2.ДФПВ

  

   1. К.Т.

   2. О.С.

 3. ДФПВ

 

 1.И.И.

2.ДФПВ

 

  ПГ „А

 

1.Б.Е.Л.

2. Ф.К.

3.Музика

4.ДФПВ

 

 

1. Б.Е.Л.

2. ДФПВ

 

1. Матем. 

2. И.И.

3.ДФПВ

 

 1. О.С.

2. ДФПВ

 

1. Б.Е.Л.

2. Музика

3. ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. ДФПВ

 

1. Матем.

2.Ф.К.

3.ДФПВ 

  

    1.И.И.

2.ДФПВ

 

  1. О.С.

  2. К.Т.

3. ДФПВ

 

1.Матем.

2.ДФПВ

 

 

 ПГ"Б"

 

1.Б.Е.Л.

2.Музика

3.ДФПВ

 

1. Ф.К.

2. ДФПВ

 

1. Матем.

2. Б.Е.Л.

3.ДФПВ

 

1. И.И.  

2. Ф.К.

3.ДФПВ

 

1. Б.Е.Л.

2. Музика

3. К.Т.

4.ДФПВ

 

 

1.О.С.

3. ДФПВ

 

1. Матем.

2. К.Т.

3. ДФПВ 

 

 1.Ф.К.

 2.ДФПВ

 

 1. И.И.

  2. К.Т.

3.ДФПВ

 

1.Матем.

2.ДФПВ