^Горе
Get Adobe Flash player

Седмично разписание

 

 

     УТВЪРЖДАВАМ :     /СВ. КЕНАНОВА /

      ЗАПОВЕД    7 / 17.09.2019 г.      

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ  НА  ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ  СИТУАЦИИ

В  ДГ    78  „ДЕТСКИ СВЯТ”  ЗА  УЧЕБНАТА   2019 / 2020  ГОДИНА

 

 

 

ГР.

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

ВТОРНИК

 

СРЯДА

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

ПЕТЪК

 

I – ВА

С-НА

 

II – РА

С-НА

 

I – ВА

С-НА

 

II – РА

С-НА

 

I – ВА

С-НА

 

II – РА

С-НА

 

I – ВА

С-НА

 

II – РА

С-НА

 

I – ВА

С-НА

 

II – РА

С-НА

I ясла

 

1. О.С.

 

1. . О.С.

 

 

1. Ф.К.

 

 

1. Ф.К.

 

1. И.И.

 

1. И.И.

 

1. БЕЛ 

 

1. БЕЛ 

 

1. Музика

 

1. Музика

II ясла

 

1. О.С. 

 

1. О.С.

 

 

1. Ф.К.

 

1. Ф.К.

 

1. И.И.

 

1. И.И.

 

1. БЕЛ 

 

1. БЕЛ 

 

1. Музика

 

1. Музика

 

I

 

1. О.С.

2. Музика

3. ДФПВ

1. ДФПВ

 

 

1. БЕЛ

2. Ф.К.

3. ДФПВ

 

1. И.И.

2. ДФПВ

 

1. М-ка     

2. Музика

3. ДФПВ

 

1.  1. К.Т.

2. ДФПВ

 

1.  1. К.Т.

2. Ф.К.

3. ДФПВ

 

 

1. БЕЛ

2.  ДФПВ

 

1. И.И.

2.  Ф.К.

3. ДФПВ

 

1. ДФПВ

 

II „А”

 

1. О.С. 

2. Музика

3. М-ка

4. ДФПВ

 

1. Ф.К.

2. ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. И.И.

3. ДФПВ

 

1.К.Т.  

2. ДФПВ

 

1. М-ка     

2. Музика

3. ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. О.С.

3. ДФПВ

  

1. Ф.К.

    2. ДФПВ

  

 

 

1.  И.И.

2.  Ф.К.

3. ДФПВ

 

1. ДФПВ

Б

 

1. О.С.

2. Музика

3. М-ка

4. ДФПВ

 

 

1. Ф.К.

2. ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. И.И.

3. ДФПВ

 

1.К.Т.

2. ДФПВ

 

1. М-ка     

2. Музика

3. ДФПВ

 

1. БЕЛ

2.  ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. О.С.

3. ДФПВ

  

1. Ф.К.

    2. ДФПВ

  

 

 

1. И.И.

2. Ф.К.

3. ДФПВ

 

1. ДФПВ

III

 

 

1. О.С.

2. Музика

3. Ф.К.

4. ДФПВ

1. И.И.

2. ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. И.И.

3. ДФПВ

 

 

 

1.М-ка 

2.  ДФПВ

 

 

 

1. М-ка

2. Музика

3. ДФПВ

 

 

1. БЕЛ

2. ДФПВ

 

 

1. БЕЛ

2. О.С.

3. ДФПВ

 

 

     1. К.Т.

2.ДФПВ

 

1.  1. К.Т.

     2. М-ка

3. Ф.К.

4. ДФПВ

 

1. Ф.К.

2. ДФПВ

  ПГ„А

 

1. О.С.

2. Музика

3.  Ф.К.

4. ДФПВ

1. И.И.

2. ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. И.И.

3. ДФПВ

 

1.М-ка 

2. ДФПВ

 

1. М-ка

2. Музика

3. К.Т.

4. ДФПВ

 

 

1. БЕЛ

2. О.С.

3. ДФПВ

 

 

1. БЕЛ

2. О.С.

3. ДФПВ

 

 

     1. К.Т.

2.ДФПВ

 

  1 1. К.Т.

2.  Ф.К. 

3. 3. М-ка

4. ДФПВ

 

1.  Ф.К.

2. ДФПВ

ПГ„Б”

 

 

 

 

1. О.С. 

2. Музика

3. Ф.К.

4. ДФПВ

1. И.И

2. ДФПВ

 

1. БЕЛ

2. И.И.

3. ДФПВ

 

1. М-ка 

2. ДФПВ

 

1. М.ка

2. Музика

3. К.Т.

4. ДФПВ

 

 

1. БЕЛ

2. О.С.

3. ДФПВ

 

 

1. БЕЛ

2.О.С.

3. ДФПВ

 

 

1. К.Т.

2.ДФПВ

 

1.  1. К.Т.

     2. Ф.К.

3. М-ка

4. ДФПВ

 

1.  Ф.К.

2. ДФПВ