^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

Прием групи

   През учебната 2021/2022 година ще се сформират следните възрастиви групи:


1 / една първа група / - родени 2018 г. 
2 / две втори групи / - родени 2017 г.
1 / една трета подготвителна група - 5 год. / - родени 2016 г.
1 / две подготвителни групи - 6 год./ - родени 2015 г.
2 / две яслени групи / родени - 2019 г. и 2020 г.


     Приемът се осъществява чрез Информационната система за обслужване на детските градини – София – град