^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ДНЕВЕН РЕЖИМ - ЯСЛЕНИ ГРУПИ

УТВЪРЖДАВАМ : /СВ. КЕНАНОВА /

ЗАПОВЕД № 7 / 17.09.2019 г.      

ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО В ДГ № 78 „ДЕТСКИ  СВЯТ”- ДЕТСКА ЯСЛА

ПРИ  ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, УЧЕБНО ВРЕМЕ

      

ВРЕМЕ НА   ПРОВЕЖДАНЕ

ВИД  ДЕЙНОСТ

07:00 – 08:30 ч. Прием на децата, утринно раздвижване, игри с играчки, подготовка за закуска.  
08:30 – 09:00 ч. Закуска
09:00 – 09:30 ч. Тоалет и подготовка за педагогически ситуации на децата.  
09:30 – 10:30 ч.

Педагогически ситуаци. /сън за децата под 1 година и 6 месеца/

10:30 – 11:15 ч.

Игри с играчки по избор на децата

/на закрито или открито, при подходящи температури/

11:15 – 12:15 ч. Подготовка за обяд и обяд
12:15 – 13:00 ч. Тоалет и подготовко за следобеден сън
13:00 – 15:30 ч. Следобеден сън
15:30 – 16:30 ч. Ставане от сън и тоалет и подготовкоа за закуска, следобедна закуска
16:30 – 19:00 ч.

Игри с играчки, разходка и игри на открито при подходящи температури, издаване на децата на родителите