^Горе
Get Adobe Flash player

Правила за прием

ПРИЕМ  ПО  НОВИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЕН  ЗАКОН  ОТ 01.08.2016 г.

 

ПРАВИЛА  ПРИ  ПРИЕМ  НА  НОВО  ДЕТЕ  В  ДГ  №  78  "ДЕТСКИ СВЯТ"

ПРИ  ПОСТЪПВАНЕ  В  ДГ  №  78  "ДЕТСКИ  СВЯТ",  ВСЯКО  ДЕТЕ  ТРЯБВА  ДА БЪДЕ  ЗАПОЗНАТО  С:
• членовете на персонала, които ще полагат грижи за него;
• организацията и режима в детското заведение;
• начина на разположение на салоните, стаите и всички останали помещения, до които децата имат разрешен достъп;
• другите деца в групата и също да им бъде представено;

Read more ...

Прием групи

   През учебната 2021/2022 година ще се сформират следните възрастиви групи:


1 / една първа група / - родени 2018 г. 
2 / две втори групи / - родени 2017 г.
1 / една трета подготвителна група - 5 год. / - родени 2016 г.
1 / две подготвителни групи - 6 год./ - родени 2015 г.
2 / две яслени групи / родени - 2019 г. и 2020 г.


     Приемът се осъществява чрез Информационната система за обслужване на детските градини – София – град