^Горе
Get Adobe Flash player

На 26.01.2017 г. се проведе учредително събрание на представители на родителите от всички групи в ДГ № 78 "Детски свят" и съгласно чл. 3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, бяха избрани представители на общинския съвет на детското заведение. След проведено явно гласуване бяха избрани следните членове:

Председател:

  г-жа Мая Гълъбова

   Членове:

  1. Марина Ангелова

  2. Цветанка Славчева

  3. Юлия Йорданова

Резервни членове:

1. Валя Стоянова

 2. Пепа Хаджиева

 3. Миряна Спасова

    ФУТБОЛ И ПЛУВАНЕ 

     ДСК  Лъвчетата  –  Венцислав  Гаврилов

 

    Спортен клуб „Лъвчета” организира обучение по футбол и плуване с високо квалифицирани специалисти за укрепване на здравето, усъвършенстване на физическите възможности и придобиване на технически умения от страна на децата. В подготовката се използват подходящи, научно разработени методики с разнообразни игри и упражнения. Заниманията се организират и провеждат в условията на детската градина, където има изградини футболно игрище с противоудърна настилка и плувен басейн с подходящи за целта размери.

 

 

 

ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА  

АБ - Арт”  –  Виолета  Бакшева

 

Детско приложно студио „Шарканици” предлага професионално обучение на децата по авторски програми, предоставяне на всички професионални материали и пособия, организиране на изложби в детското заведение.

В художественото ателие на детското заведение малките художници ще творят:

- малка пластика – керамика

- декоративно рисуване

- мозайка

- стъкло

- колажи

- дизайн

- нестандартни идеи от отпадъчни материали

 

 

 

МОДЕРНИ, ЛАТИНО И БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

     “КСТ  Танцувай с мен”  –  Милена  Маймарева

 

 

Танцова школа „Танцувай с мен” работи във всички сфери на танцовото изкуство и има установени традиции в обучението на деца в предучилищна и училищна възраст. Програмата на обучение включва запознаване на децата с основни стъпки, фигури и танцови движения, изработвоне на танцови хореографии и сценичното им представяне. Изработената продукция се представя в открити моменти пред родителите, тържества, организирани от детската градина и на „Годишен заключителен концерт” на школата, в който вземат участие всички деца, записани и посещаващи курса.

„Танцувай с мен” разполага с богата база от сценични костюми, които придават на изпълненията ефектност и завършеност, както и неповторима емоция за децата.