^Горе
Get Adobe Flash player

Екип ДГ 78


ДИРЕКТОР
      Светла Кенанова

УЧИТЕЛИ
  1. Радка Гълъбова - главен учител
  2. Миглена Тодорова - старши учител

  3. Мариана Ангелкова - старши учител

  4. Антоанета Мудова - старши учител

  5. Ивета Градинарова - старши учител

  6. Искра Петкова - старши учител
  7. Мария Стоянова - учител
  8. Йорданка Костадинова - учител
  9. Елена Михайлова - учител
10. Невена Кацева – учител
11. Иванка Делчева - учител
12. Михаела Билчова - учител


УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА
     Теодора Симеонова - старши учител

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ - градина

  1. Боряна Цановска
  2. Спаска Божилова
  3. Николина Пенкова
  4. Катя Вучкова
  5. Венера Петрова
  6. Цеца Гергова

 

ПЕДАГОГ В ЯСЛА

      Габриела Колева

 

СТАРША СЕСТРА

                Незабравка Стойкова

СЕСТРА

       Таня Тричкова 


МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ - ясла
  1.  Добринка Павлова

  2.  Даниела Миткова

  3.  Жанет Рангелова
  4.  Камелия Николова

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ - ясла

  1.  Виолетка Симеонова
  2.  Любомира Абаджиева
  3.  Ана Тропанкова

 

ЧИСТАЧ ОБЩИ ПОМЕЩЕНИЯ

       1.  Ани Енева

  2.  Харизанка Миланова 

    

      СЧЕТОВОДИТЕЛ

      Камелия Петрова

ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
      Ина Стоянска-Владова

КАСИЕР-ДОМАКИН
      Петранка Донева

ПЕРСОНАЛ В КУХНЯ
  1. Мариана Ненова – готвач
  2. Цветанка Драганова – помощник готвач
  3. Харизанка Миланова – работник в кухня

ОБЩ РАБОТНИК
      Радан Петков

ОХРАНА
      фирма "Вадим"