^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

Английски език

Допълнителна Педагогическа услуга - Изучаване на английски език - фирма ОМИКА 995

 

Преподавател: Екатерина Попова

 

ДПУ английски език в детското заведение се осъществява от фирма „ОМИКА 1995” с управител Екатерина Попова. В нейния състав влизат високо квалифицирани преподаватели както по английски език така и с предучилищно и начално педагогическо образование. Водещи за обучението на децата са Оксфордските системи Get Ready, Let’s go и Tiny Talk. Курсовете за 3 и 4 годишните включват 10 часа месечно, а тези за 5-7 годишните – 12 часа месечно. Продължителността на учебният час е 30 минути.
За по-бързото и ефективно усвояване на чуждия език фирмата включва музикални часове провеждани съвместно с квалифицирани преподаватели по музика, запознати със спецификата и методиката на ранното чуждоезиково обучение. Преподавателите непрестанно търсят и намират начини да катализират детското любопитство и любознателност. Чрез разнообразни дейности, музикални и ролеви игри, използването на модерни аудио и видео пособия и помагала, включително мултимедия, нагледни табла и материали, илюстриращи изучаваните теми, карти с букви, цифри, цветове и др., английските думи и изрази неусетно и без трудности навлизат в речника на децата.
Мотото на фирмата е: „Учим английски с удоволствие”.
Децата представят постиженията си в усвояването на учебния материал пред родителите както следва:
Първа и втора група – веднъж годишно – м.април
Трета и четвърта предучилищни групи:
1. Коледен концерт – м. декември
2. Заключителен урок за края на учебната година – м. май