^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ФУТБОЛ И ПЛУВАНЕ

Спортен  клуб  „Лъвчета” организира обучение по футбол и плуванес високо квалифицирани специалисти за укрепване на здравето, усъвършенстване на физическите възможности и придобиване на технически умения от страна на децата.

В подготовката се използват подходящи, научно разработени методики с разнообразни игри и упражнения.

Заниманията се организират и провеждат в условията на детската градина, където има изградени футболно игрище с противоудърна настилка и плувен басейн с подходящи за целта размери.