^Горе
Get Adobe Flash player

УТВЪРЖДАВАМ : /СВ. КЕНАНОВА /

ЗАПОВЕД № 7 / 17.09.2019 г.      

 

ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО В ДГ № 78 „ДЕТСКИ СВЯТ”

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, УЧЕБНО ВРЕМЕ

      

 

ВРЕМЕ НА   ПРОВЕЖДАНЕ

 

 

 

ВИД  ДЕЙНОСТ

 07:00 – 08:30 ч. Прием на децата, утринно раздвижване, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, рганизирани от учителя  
 08:30 – 09:00 ч. Закуска
 09:00 – 10:00 ч. Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от учителя, дейности по избор на детето.  
 10:00 – 10:30 ч.

Схема „Училищен плод” и „Училищно мляко” /подкрепителна закуска/

 

 10:30 – 12:00 ч. Допълнителни форми на педагогическо
 12:00 – 13:00 ч. Подготовка за обяд и обяд
 13:00 – 15:00 ч. Следобеден сън
 15:00 – 15:30 ч. Подкрепителна закуска
 15:30 – 16:30 ч. Основни и форми на педагогическо взаимодействие
  16:30 – 19:00 ч

Основни и допълнителни форми на педагогическо

взаимодействие, организирани от учителя и изпращане на децата от детското заведение