^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

 

ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО В ДГ № 78 „ДЕТСКИ СВЯТ” - ГРАДИНСКИ ГРУПИ 

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, УЧЕБНО ВРЕМЕ     

 

ВРЕМЕ НА   ПРОВЕЖДАНЕ

 

ВИД  ДЕЙНОСТ

07:00 – 08:30 ч. Прием на децата, утринно раздвижване, допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, рганизирани от учителя  
08:30 – 09:00 ч. Закуска
09:00 – 10:00 ч. Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от учителя, дейности по избор на детето.  
10:00 – 10:30 ч.

Схема „Училищен плод” и „Училищно мляко” /подкрепителна закуска/

10:30 – 12:00 ч. Допълнителни форми на педагогическо
12:00 – 13:00 ч. Подготовка за обяд и обяд
13:00 – 15:00 ч. Следобеден сън
15:00 – 15:30 ч. Подкрепителна закуска
15:30 – 16:30 ч. Основни и форми на педагогическо взаимодействие
16:30 – 19:00 ч.

Основни и допълнителни форми на педагогическо

взаимодействие, организирани от учителя и изпращане на децата от детското заведение

 

ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО В ДГ № 78 „ДЕТСКИ  СВЯТ”- ЯСЛЕНИ ГРУПИ

ПРИ  ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, УЧЕБНО ВРЕМЕ

  

ВРЕМЕ НА   ПРОВЕЖДАНЕ

ВИД  ДЕЙНОСТ

07:00 – 08:30 ч. Прием на децата, утринно раздвижване, игри с играчки, подготовка за закуска.  
08:30 – 09:00 ч. Закуска
09:00 – 09:30 ч. Тоалет и подготовка за педагогически ситуации на децата.  
09:30 – 10:30 ч. Педагогически ситуаци. Сън за децата под 1 година и 6 месеца.
10:30 – 11:15 ч.

Игри с играчки по избор на децата

/на закрито или открито, при подходящи температури/

11:15 – 12:15 ч. Подготовка за обяд и обяд.
12:15 – 13:00 ч. Тоалет и подготовка за следобеден сън
13:00 – 15:30 ч. Следобеден сън
15:30 – 16:30 ч. Ставане от сън, тоалет, подготовкоа за закуска и закуска.
16:30 – 19:00 ч. Игри с играчки, разходка и игри на открито при подходящи температури, издаване на децата на родителите