^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

пътека2

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

ДГ 78 „Детски свят”

2022/2023 учебна година

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Име на проекта:

„Спортно-туристическа дейност по горска пътека на приказките”

Времетраене на проекта: от 01.07.2022 г.до 30.11.2022 г.

Целева група: деца от ДГ

Цел на проекта: Изграждане и придобиване на навици за:

-    ориентиране и движение по пътни знаци;

-    определяне на основните посоки на света за ориентиране чрез използване на компас;

-    придвижване в група по терен с маркировка посредством разпознаване на маршрутни знаци;

-    спортуване чрез игри в екип;

-   провеждане на подвижни и спортно-подготвителни игри и упражнения на открито сред природата за формиране на двигателни умения у децата;

-  подобряване на здравословното състояние, физическото развитие и физическата дееспособност на децата чрез туризъм и спорт на открито.

Основни дейности по проекта:

 1. Реализиране на поход по екопътека „Пътеката на приказките” край гр. Враца за изграждане и придобиване на навици за ориентиране и движение по пътни знаци; определяне на основните посоки на света за ориентиране чрез използване на компас; придвижване в група по терен с маркировка посредством разпознаване на маршрутни знаци;
 2. Провеждане на подвижни игри и упражнения на открито сред природата от учители на ДГ за формиране на двигателни умения у децата:

        -     Състезание с чували;

        -     Бягане по двойки;

        -     Зайчета;

        -     Разходка на открито за закаляване и укрепване на детското здраве и опознаване на природните забележителности.


Очакваните резултати от дейностите по проекта са насочени към осигуряване на:

 • разнообразни дейности, инициативи и програми – извънкласни и извънучилищни форми, дейности в свободно време - в областта на спортни и туристически дейности, здравно образование;
 • осигурени ефикасни мотивационни дейности, спомагащи за задържането на децата в детска градини;
 • осигурени ефикасни мотивиращи дейности, спомагащи за устойчиво участие на децата в спортни и други извънкласни дейности;
 • създаване на благоприятна среда за партньорство с външни структури за образователните институции – спортни клубове и организации;
 • създадени условия за по-привлекателна детска градина за децата;
 • повишена успеваемост на включените деца извънкласни дейности, подпомагащи образователния процес;
 • участие на родители и учители живота на детската градина;
 • създаден благоприятен климат в детската градина за обучаващите се деца в образователната институция;
 • реализирани събития и дейности в подкрепа „София – Европейска столица на спорта”.

Изпълнение на проектните дейности:

   Дейност 1

На 5.10 20022 г., 23 деца от 3. А група „Червената шапчица”, заедно с директора на образователната институция г-жа Светла Кенанова, учителите г-жа Радка Гълъбова, г-жа Михаела Билчова, помощен персонал г-жа Боряна Цановска и мед. сестра Незабравка Стайкова, реализираха дейност по проект „Спортно-туристическа дейност по горска пътека на приказките” във Врачанския балкан.

-    Децата, заедно със своите учители осъществиха поход по екопътека Пътеката на приказките край гр. Враца. По време на похода целевата група придоби познания за определяне на основните посоки на света за ориентиране чрез използване на компас; придвижване в група по терен с маркировка посредством разпознаване на маршрутни знаци. Учителите проведоха следните подвижни игри и упражнения на открито сред природата за формиране на двигателни умения у децата: „Състезание с чували”, „Състезание с кошнички”, „Бягане по двойки”, „Зайчета”, „Забавна игра с тротинетки”. пътека1

   Дейност 2

На 21.10.2022 г. се проведоха спортно-занимателни игри в двора на детската градина.

Децата от ДГ № 78 „Детски свят” участваха в организирани от своите учители спортни занимания на открито. В дейностите бяха използвани тротинетки. Децата спортуваха чрез игри в екип за формиране на двигателни умения. Изпълнението на дейността допринесе за подобряване физическата дееспособност на целевата група и даде знак за подобряване на здравословното състояние на децата.

пътека 3