^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

     П О К А Н А

 

 

       Уважаеми членове на родителските активи към групите на ДГ № 78 "Детски свят", съгласно чл. 265 (1) от Закона за предучилищното и училищното образование, на 27.10.2022 г. /четвъртък/, от 17:30 ч., в ДГ№78 "Детски свят", ще се поведе събрание за учредяване на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към ДГ № 78 "Детски свят" със следния дневен ред:

            1. Запознаване с функциите на Обществения съвет (ОС).

     2. Определяне броя на членовете на ОС към  ДГ № 78 "Детски свят".

            3. Избор на членове на ОС към  ДГ № 78 "Детски свят".

 

                                                                                                          Директор: Цветана Стаменова